Altijd kleding voor de gebruikers

Gecontroleerde uitgifte van kleding zorgt er voor dat er altijd kleding wordt uitgegeven én voldoende kleding voorradig is. De systemen zijn 24/7 beschikbaar en geven zelf aan of er voldoende kleding op voorraad is.

24/7 beschikbaarheid van kleding

Geautomatiseerde kledinguitgiftesystemen geven de gebruiker op elk moment van de dag de mogelijkheid om schone kleding te halen. Doordat de systemen geheel automatisch functioneren, zijn ze 24/7 in bedrijf. Hiermee voldoet u aan de wensen van de gebruiker om op ieder gewenst moment van de dag kleding te halen. In de huidige wereld is het normaal dat men alles altijd tot zijn/haar beschikking heeft, dus ook schone kleding tijdens het werk.
Wanneer men uitgifte middels een balie gebruikt, daalt de beschikbaarheid al snel een eind. Een balie is doorgaans op gezette tijden geopend, op vaste perioden gedurende de dag dat de medewerkers aanwezig zijn. Avonden en weekenden vallen al snel niet onder de openingstijden. Hiermee worden de gebruikers de mogelijkheid ontnomen om schone kleding te halen, daar waar ze deze wel nodig hebben. Een uitgifte via balie is dus een stuk minder gebruikersvriendelijk, maar ook vanuit een hygiënisch oogpunt niet wenselijk.
Doordat de baliefunctie vervalt, geeft dit de medewerkers achter de balie de mogelijkheid om andere werkzaamheden te verrichten. Hiermee wordt efficiënter omgegaan met personeel en dalen dus ook de totale personeelskosten.

Voorraadbeheer

Traditionele kledinguitgifte via een balie geeft weinig tot geen inzicht in de kledingvoorraad. Kleding ligt of hangt in rekken gesorteerd op maat of in sommige gevallen ongesorteerd. Hierdoor is er geen controle of de juiste kleding voor gebruikers voorradig is.
Met de systemen van LCT-Textilligence is er altijd een real time stand van zaken beschikbaar waarmee direct inzichtelijk is of er voldoende kleding op voorraad is, en welke specifieke kleding aangevuld dient te worden. Gebruikers hebben hiermee altijd de beschikking over de juiste kleding en grijpen niet mis op het juiste artikel of de juiste maat van het gewenste kledingstuk.

Voordelen van geautomatiseerde kledinguitgifte ten opzichte van een balie zijn:

  • 24/7 beschikbaarheid van kleding
  • Real time voorraadbeheer
  • Efficiënte inzet van personeel
  • Besparing op personeelskosten

LCT-Textilligence is de specialist in geautomatiseerde kledinguitgifte. Voor elk probleem aangaande kleding, heeft LCT-Textilligence een oplossing. Heeft u een grote of kleine groep gebruikers, ook daarvoor hebben wij diverse systemen beschikbaar waarmee wij voor iedere situatie de juiste oplossing kunnen bieden.
Bent u geïnteresseerd in één van onze systemen, dan kunt u hier contact met ons opnemen.