Decentrale uitgifte van bedrijfskleding is betaalbaar en mogelijk en reduceert plaats

Decentrale uitgifte van bedrijfskleding en verzamelen van de vuile kleding vergt een goede logistiek. Helemaal wanneer dit op meerdere locaties gebeurt verspreid over het terrein of nog uitdagender op verschillende vestigingen. 

Een goed overzicht van de voorraad op elke locatie ontbreekt vaak. Daarnaast is op elke afzonderlijke locatie kostbare ruimte benodigd om de voorraad bedrijfskleding te bewaren.

Zonder een systeem is er geen inzicht in de kledingbehoefte van de gebruikers. Bedrijfskleding wordt dan vaak ingekocht met als basis het budget van vorig jaar of op basis van incidentele klachten. In sommige gevallen wordt kleding gehuurd van textielreinigers in de hoop dat zij dit efficiënt voor u beheren. De dienstverlener ziet ook niet altijd in detail welke kleding op welk moment aan de gebruiker wordt verstrekt. LCT-Textilligence heeft verschillende slimme oplossingen ontwikkeld om het kledingbeheer te vergemakkelijken en structureren.

Gecontroleerde uitgifte en -inname van kleding behoeft helemaal geen extra ruimte te kosten maar zelfs ruimte besparend te werken. Een dergelijk systeem geeft u namelijk inzicht in het kledinggebruik binnen uw organisatie. 

Voorraadbeheer en uitgifte van bedrijfskleding

Doordat een geautomatiseerd systeem exact alle bewegingen aan kleding registreert, wordt zichtbaar welke kleding rouleert, welke gebruikers het systeem gebruiken maar ook waar tekorten bestaan. Op deze manier kunt u de kleding efficiënt beheren en behoren klachten over tekorten tot het verleden.

Elk systeem geeft afzonderlijk aan wat de actuele voorraad is en wat er bijgevuld moet worden. Tegelijkertijd geeft het systeem ook aan hoeveel kleding er al langer dan 14 dagen in het systeem opgeslagen ligt. Wellicht kan de voorraad nog verder gereduceerd worden.

Decentrale kledinguitgifte

Schaalbare oplossingen bieden ook mogelijkheden om decentraal  kleding te gaan verstrekken. In plaats van één grote ruimte kan er een uitgiftesysteem op elke etage worden geplaatst. Of juist bij elke in- en uitgang een systeem plaatsen, behoort ook tot de mogelijkheden. 

Decentrale kledinguitgifte heeft als voordeel dat er meer gemak bestaat voor de gebruikers. Dit komt de representativiteit en de hygiëne sterk ten goede. Het is ook mogelijk om gespecialiseerde kleding en/of PBM‘s dichter bij het werkproces te gaan verstrekken. Uw medewerkers zijn dan beter beschermd in hun werk.

Voor kledinguitgifte oplossingen is LCT-Textilligence uw partner. LCT-Textilligence produceert voor elke markt of situatie een geschikt uitgifte- en inname systeem. Foodsector, horeca, zorg of industrie:  voor elke markt hebben wij meerdere mogelijkheden om het proces efficiënt in kosten, proces en benodigde ruimte aan te bieden.

KUA-data t.b.v. inzicht in hygiëne 

Het automatiseren van het kledingproces wordt vaak benaderd vanuit kosten- of ruimtebesparing. De voordelen op het gebied van inzicht en hygiëne zijn bij nader inzien vaak misschien juist nog groter. Kort samengevat genereert een KUA data die zowel bij een inspectie als voor de interne naleving van de kledingvoorschriften zeer bruikbaar is:

  • Aantoonbaar dat elke medewerker schone kleding wordt aangeboden
  • Historie kledinggebruik inzichtelijk
  • Sturen op juist gebruik dienstkleding

Voordelen LCT-Textilligence systemen op een rij

Geautomatiseerde kledinguitgifte met de systemen van LCT-Textilligence biedt u verschillende voordelen:

  • Hygiëne
  • Transparantie: inzicht in kledinggebruik
  • Kostenbesparing 
  • 24/7 beschikbaarheid
  • Ruimte besparing
  • RFID

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op. Onze website geeft u ook al informatie aangaande de mogelijkheden.