Geld besparen met dienstkleding: veilige voorraad versus kledingbeheer

Waar gewerkt wordt in dienstkleding is het van belang altijd schone kleding beschikbaar te hebben voor alle werknemers. Hygiëne, uniformiteit, bescherming of een combinatie hiervan liggen vaak ten grondslag aan het werken met dienstkleding. Maar hoeveel kleding volstaat om iedereen te kunnen voorzien?

Vaak wordt veiligheidshalve een enorme voorraad aan kleding gehanteerd om zeker te zijn dat er altijd voldoende kleding beschikbaar is. Het is dan zaak om voor iedere werknemer individueel (bij persoonlijke kleding) of van elke artikel/maat-combinatie (bij kleding op een matenboog) genoeg voorraad te hebben. Gebruikers nemen meerdere kledingstukken tegelijk mee of leveren niet alles direct weer in. Een kledingpakket met een dergelijke grote voorraad is daarom nodig, maar is ook erg kostbaar en daarom niet altijd haalbaar of wenselijk.

Kledingbeheer

Om dergelijke voorraden dienstkleding te beperken is enige vorm van registratie en kledingbeheer noodzakelijk. Informatie is voor efficiënt en verantwoord beheer onontbeerlijk. Door het verzamelen van verbruiksgegevens op ieder gewenst moment heeft u inzicht in onder meer de locatie van elk kledingstuk en in het aantal kledingstukken dat iedere medewerker in zijn of haar bezit heeft. Inzicht in bijvoorbeeld het dagelijks verbruik, actuele voorraad en de onverhoopt ontstane tekorten maakt het gehele proces transparant en beheersbaar. Op basis van deze gegevens kan een betere afstemming tussen behoefte en aanbod van kledingstukken gemaakt worden. De effectiviteit van het proces levert kostenbesparingen op in textiel en mankracht.

Kledinguitgifte systemen van LCT

De kledinguitgifte systemen van LCT-Textilligence bieden een slimme en kostenbesparende oplossing voor kledingbeheer voor elke organisatie, van groot tot klein. Middels beproefde technieken verzorgt LCT-Textilligence al jarenlang bij vele diverse organisaties de logistiek én het beheer van de dienstkleding.

De geautomatiseerde uitgifte en inname van kleding maakt het mogelijk de data van het kledinggebruik te verzamelen, met daarbij ook verschillende rapportagemogelijkheden. Zo heeft u inzicht in het historische verbruik van kleding, zowel op het niveau van de gebruikers, als voor elk afzonderlijk kledingstuk. Op basis van gebruik over de afgelopen periode geeft het systeem een beladingsvoorstel voor de komende periode, waarbij verschuivingen in maten of personeelsbestand worden opgevangen. Kortom, het kledingpakket wordt afgestemd op de gebruikers.

De systemen werken op basis van een kredietsysteem, het krediet van de gebruiker wordt verminderd met het aantal uitgenomen kledingstukken. Wanneer na afloop van de dienst de gebruikte kleding wordt ingeleverd, wordt het krediet direct weer opgehoogd. Zo heeft de gebruiker de volgende dienst weer krediet om schone kleding op te halen.

Dit schoon-voor-vuil principe heeft vele voordelen, naast een betere afstemming tussen behoefte en aanbod van kledingstukken onder andere een regelmatig aanbod aan de wasserij, een transparant kleding gebruik.

Meer weten?

Waar bij een “voldoende voorraad” principe vaak vijf of meer sets per persoon worden gebruikt, kunt u dit door gebruik van een geautomatiseerd kledinguitgifte systeem drastisch terugbrengen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website, of contact opnemen (per e-mail via info@LCT-Textilligence.com, of telefonisch via 0344-633414).