FIFO kleding verstrekken zonder er bij stil te staan

In veel bedrijven kent de Facilitaire afdeling een breed takenpakket, met daarin onder andere transport, magazijn, postkamer en de linnendienst. En ook binnen de linnendienst zijn weer verschillende verantwoordelijkheden zoals bedrijfskleding, linnengoed en logistiek. De bedrijfskleding neemt vaak een prominente plaats in binnen de dagtaken. Door het kledingproces efficiënt in te richten, blijft voldoende ruimte over voor de overige taken.

Efficiënt, maar wel FIFO?

De norm is om FIFO kleding te verstrekken. Maar kost dit niet nog meer tijd? Hiervoor heeft LCT-Textilligence verschillende oplossingen. Onze oplossingen voor kledingverstrekking zijn zo in te richten dat de kleding die het langst ligt, als eerste wordt verstrekt volgens het FIFO principe. Zo hoeven de medewerkers van de linnenkamer niet onnodig kleding weer uit de machine te halen die er te lang in zit. Tijdens spitsuren is het ook mogelijk deze functie niet te gebruiken. Zo blijft tijdens drukke periodes de uitgiftesnelheid zo hoog mogelijk, dan wordt juist het dichtstbijzijnde item uitgegeven. Zo kan je optimaal gebruik maken van de snelheid en de voorraad. 

Alle oplossingen voor kledingverstrekking van zijn 24/7 beschikbaar en toegankelijk voor de mensen die er gebruik van mogen maken. Doordat de gewenste kleding die een drager mag gebruiken aan zijn pas is gekoppeld, kan een medewerker alleen maar de kleding meenemen die voor hem of haar bestemd is. En door het krediet systeem is hamsteren niet mogelijk als men kiest voor een ‘’gesloten’’ systeem. 

Voorraad eenvoudig aan te vullen

LCT-Textilligence systemen zijn zeer eenvoudig te beladen, waarbij rekening is gehouden met de ergonomie. In veel gevallen hoeft de linnendienst medewerker enkel de artikelen aan te bieden en bepaalt het systeem zelf de juiste positie. 

Voorsorteren welke artikelen of maten u belaadt is ook niet nodig. De systemen houden rekening met de voorraad die al aanwezig is per artikel, zodat u nooit van één artikel veel te veel heeft en er geen plek meer vrij is voor andere artikelen. 

Daardoor bent u veel minder FTE kwijt aan het beladen van het systeem en kan uw linnendienst zich richten op andere taken.  

Slapende voorraad inzichtelijk

Met de bijgeleverde set aan rapportages is de (actuele) voorraad altijd inzichtelijk en kan deze continue worden gemonitord en waar nodig aangepast. Zo is bijvoorbeeld inzichtelijk welke kledingstukken minimaal of helemaal niet rouleren. Kleding die stilligt oftewel ‘slapende voorraden’ is kostbaar om meerdere redenen:

  • Deze kleding neemt plek in die voor andere artikelen benodigd is
  • Kleding die niet gebruikt wordt, kost wel geld (afschrijving/huur)
  • Als kleding langer stilligt, vermindert de hygiëne ook voor de omgeving (de overige artikelen in de ruimte)
  • Meer tijd kwijt aan beheer 

Door inzicht in de slapende voorraden wordt het kledingbeheer vooral beheersbaarder, hiermee kunnen de leveringen vanuit de wasserij bijgesteld worden zodat altijd de juiste voorraad wordt gehouden. Met de oplossingen voor kledinguitgifte van LCT-Textilligence bent u in staat uw kledingbeheer optimaal onder controle te hebben en te houden. 

Wilt u meer weten over onze producten of juist meer over hoe u nog optimaler gebruik kan maken van het systeem om een zo’n optimaal u kledingbeheer in te richten of bij te sturen. Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Onze website geeft u ook al informatie aangaande de mogelijkheden. Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.