Gecontroleerde uitgiftes zonder RFID

Het is niet altijd mogelijk om een RFID chip aan een artikel toe te voegen. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat de te verstrekken artikelen niet wasbaar zijn of omdat het om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gaat. Ondanks deze factoren is het toch mogelijk om een inzicht in uw voorraadbeheer en uitgiftes te krijgen. De grote vraag is dan gelijk, “kan ik dit proces ook controleren en automatiseren?”

Inzicht in uw voorraadbeheer

Vaak wordt er zonder enige controle iets uit het schap gepakt en vertrouw je de desbetreffende persoon dat deze niet te veel artikelen pakt en dat deze op een correcte wijze gebruikt worden. De eerste stap naar controle bereik je door je voorraad bekend te maken en deze in real time automatisch te laten bijwerken door een beheerpogramma en automatische uitgiftesystemen. 

Geregistreerd uitgeven zonder RFID

Je voorraad zal vanaf nu niet meer op een schap liggen, maar in een geautomatiseerd uitgiftesysteem. LCT-Textilligence biedt haar systemen ook aan in een variant zonder RFID. Zo kan elke medewerker toch 24/7 geregistreerd artikelen pakken. Dit systeem controleert dus niet alleen de beschikbare voorraad, maar controleert dus ook het gebruik van elke medewerker.

Hoewel de artikelen geen RFID chip hebben, weten we toch precies welke artikelen in het uitgiftesysteem liggen. Door het koppelen van artikelen aan vakken in de uitgiftekast, weet het systeem bij elke uitgifte waar deze artikelen liggen en hoeveel er nog op voorraad zijn. Alle uitgegeven artikelen worden aan de juiste persoon geregistreerd.

Kredietsysteem

Elk uitgegeven artikel wordt als 1 krediet gezien. Om er voor te zorgen dat medewerkers niet de gehele voorraad meenemen of arkikelen willen pakken waar ze geen recht op hebben, kan je per persoon instellen hoeveel artikelen zij maximaal per 24 uur mogen pakken. Als een medewerker aan zijn maximum komt moeten zij 24 uur wachten om weer een bepaald artikel te mogen gebruiken. Hierdoor controleer je het gebruik van alle dragers en voorkom je het misbruik van artikelen, wat weer tot hoge, onnodige kosten kunnen leiden.

Rapportages gebruik

Door middel van rapportages die automatisch door onze software worden gemaakt kan je dagelijks, wekelijks of zelfs maandelijks het gebruik van elke medewerker inzien. Hierdoor weet je precies hoeveel artikelen door één of alle medewerker(s) in een bepaalde tijd gebruikt worden. 

Het niet kunnen plaatsen van RFID chips aan een artikel betekent dus niet dat je geen automatische registratie of controle op je voorraad en gebruik kan hebben. 

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op. Onze website geeft u ook al informatie aangaande de mogelijkheden.