Haal ik mijn KPI’s? Kwaliteitsniveau wordt zichtbaar!

Meten is weten is een gezegde. Dit geldt voor heel veel dingen. Voor de dokter die een beslissing moet nemen voor de behandeling van een patiënt of de productiemanager die personele inzet moet bepalen in een productieproces. Beslissingen nemen moet bij voorkeur gebeuren op basis van duidelijke en objectieve informatie. In veel gevallen geldt een managementrapportage met data over de processen als basis voor beleid maar ook voor de verantwoording van het beleid. 

Kleding op naam

Beslissingen op basis van een gevoel resulteren te vaak in impuls aankopen of ter beperking van de gevolg schade. Kledinguitgifte is al jaren zo’n proces waarbij beslissingen genomen worden op basis van de klachten van gebruikers. Bij gebrek aan beter kan dit gelden als stuurinformatie voor het aankopen of huren van extra bedrijfskleding. Veelal wordt om die reden ook voor kleding op naam gekozen. Dit maakt het proces enigszins transparant een meetbaar.

Transparant proces

Middels een geautomatiseerd uitgifte- en innamesysteem wordt het proces kledinguitgifte meetbaar en planbaar. Het systeem geeft een flinke hoeveelheid transparante informatie. Denkt u hierbij aan:

  • Misgrijpen van een bepaald artikel/maat
  • Leeftijdsanalyse van het pakket  
  • Slapende voorraden in het proces
  • Piek- en dal momenten in het logistieke proces. 
  • Misbruik, verlies en vernieling

Een gebruiker met een klacht is geen reden om uw textielreiniger aan te spreken of in gebreke te stellen. Zeker niet als blijkt dat de eigen organisatie de vuile was niet tijdig aanbiedt. Zonder geautomatiseerd systeem is het geheel lastig meten. Het blijft dan bij momentopnames en gevoelskwesties. 

Afspraken en KPI’s

Een geautomatiseerd systeem maakt het proces transparant en meetbaar. Kleding die wordt beladen wordt gedetailleerd geregistreerd. Bij het uitgeven wordt gecontroleerd aan wie het wordt verstrekt en of die gebruiker niet al teveel in bezit heeft. Bij het inleveren wordt eveneens weer geregistreerd wanneer het is aangeboden. Veel textielreinigers registreren de kleding dan ook nog eens in het proces, waarmee de gehele gebruikscyclus rond en inzichtelijk is. Het gebruik van maatgebonden kleding maakt het proces eenvoudiger en ook nog eens extra goed meetbaar.

Een geautomatiseerd uitgifte systeem maakt het nemen van beslissingen op basis van kwaliteit indicatoren mogelijk. Een mooie methode om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, de leeftijd en kwaliteit van het pakket op orde te hebben en andere logistieke knelpunten inzichtelijk te krijgen. Veel van onze klanten gebruiken het systeem ook om de KPI afspraken met hun textielreiniger vast te leggen. Duidelijk, objectief en meetbaar.

Meer weten?

Meer informatie over onze maatwerk oplossingen vindt u op onze website. Uiteraard kunt u ook contact opnemen (per e-mail via info@LCT.nl, of telefonisch via 0344-633414). Graag brengen we uw specifieke situatie in kaart om te kijken wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.