Het nieuwe normaal in kledingverstrekking

Tijdens het voorjaar van 2020 werden we opgeschrikt door de intrede van het COVID-19 virus. Veel handelingen en processen die voorheen vanzelfsprekend waren, zijn hiermee in een ander daglicht komen te staan. Inmiddels is meer dan duidelijk dat Corona niet zomaar weer verdwijnt en alles vanzelf weer bij het oude wordt. Ook op het gebied van kledingverstrekking heeft dit gevolgen voor de manier van werken en het aanbieden van bedrijfskleding. 

LCT-Textilligence heeft als specialist op het gebied van kledinguitgifte en inname tijdens de eerste golf veel vragen omtrent de invloed van Corona maatregelen op de kledingverstrekking gekregen. Is het verantwoord om op de huidige manier door te gaan? Voldoet onze KUA aan de voorschriften, of welke aanpassingen zijn hiervoor nodig? Om u bewust te maken van de voordelen en te helpen bij het scheppen van de juiste condities, is de checklist ‘kledinguitgifte Corona-proof’ opgesteld. Voor u ligt nu de tweede versie van deze leidraad, met hierin de voortschrijdende inzichten uit de afgelopen periode meegenomen.

Ook op het gebied van kledingverstrekking zijn een goede hygiëne en social distancing (1,5 meter afstand) het belangrijkst. Het goede nieuws is dat onze klanten juist door het gebruik van een kledinguitgifte systeem (KUA) al aan veel criteria voor goede hygiëne voldoen. 

Hangende kleding

Wanneer u gebruikmaakt van de Chiptex-Liner voor hangende kleding, zijn er zo min mogelijk contacten met de kleding. De kledingstukken worden automatisch beladen en enkel de uiteindelijke gebruiker komt hier vervolgens nog mee in contact, waarmee de hygiëne van de kleding in de KUA ruimte gewaarborgd is. 

Gevouwen kleding

Ook bij de systemen voor gevouwen kledingverstrekking is hygiëne van nature al gewaarborgd. De gesloten kasten voorkomen dat verschillende personen met de kleding in contact komen. Het voornaamste verschil is dat gevouwen kleding handmatig wordt beladen, wat de goede handhygiëne van de operator nog iets prominenter maakt. 

Het volgende advies geldt voor kledinguitgifte systemen:

  • Plaats handgeldispensers bij bestelpunten en innamepunten voor een goede handhygiëne
  • Zie toe op het gebruik van mondkapjes (inmiddels verplicht in openbare ruimtes)
  • Pas waar mogelijk het dienstrooster aan, en verspreid gebruikers over de dag
  • Reinig regelmatig de touchscreen bestelschermen met ethanol/alcohol 
  • Creëer een vaste looprichting, met 1,5meter markering bij de uitgiftepunten
  • Plaats (plexiglas) schermen tussen de verschillende bestel- en uitgiftepunten wanneer deze zich binnen 1,5 meter van elkaar bevinden
  • Leg nadruk op een goede handhygiëne van de operator die het systeem belaadt 

* wanneer u over centrale bestelpunten beschikt, zijn deze zo in te stellen dat er een maximaal aantal gebruikers naar de uitgiftepunten wordt gestuurd. Wanneer het maximum is bereikt blokkeren de bestelpunten tijdelijk. Zodra de bestelde kleding is opgehaald, worden deze weer vrijgegeven voor de volgende gebruikers.

Nieuwe functionaliteiten

We kijken met zijn allen uit naar het eind van de Corona-crisis en normalisering van de samenleving. Termen als ‘het nieuwe normaal’ mogen snel weer tot het verleden behoren. Toch heeft de virusuitbraak een ieder ook aan het denken gezet om nu maar ook na deze periode blijvende maatregelen te treffen op het gebied van hygiëne. LCT-Textilligence denkt hierin graag mee. Enkele voorbeelden hiervan.

Bestellen zonder aanraking

LCT-Textilligence ontwikkelt een aanvullende functionaliteit, waarbij kleding besteld wordt zonder aanraking van het touchscreen bestelscherm. Met deze functionaliteit onthoudt het systeem de laatste bestelling. Bij het aanbieden van de persoonlijke pas wordt deze bestelling aangeboden zonder dat deze ingetoetst hoeft te worden. Dezelfde functionaliteit kent u van het contactloos betalen of inleveren van lege flessen.

Decentraal kleding uitgeven

Met meerdere (kleinere) systemen voor gevouwen uitgifte naast of in plaats van één centraal systeem is het mogelijk op verschillende locaties kledinguitgifte te voorzien. Met decentrale uitgifte wordt voorkomen dat alle gebruikers zich naar dezelfde centrale ruimte begeven en wordt het aantal interne verplaatsingen (tussen afdelingen) aanzienlijk beperkt.

Aangepaste inrichting KUA gebied

In het ontwerp van nieuwe kledinguitgifte automaten worden bovenstaande criteria door ons toegepast. Voor nieuwe systemen is het daardoor zeer goed mogelijk het KUA gebied dusdanig in te richten dat aan alle richtlijnen en aanvullende criteria wordt voldaan. 

Ook voor reeds geïnstalleerde systemen is het mogelijk aanpassingen door te voeren in de opstelling of het KUA gebied opnieuw in te richten – bijvoorbeeld door het verplaatsen van één of meer bestel- of uitgiftepunten – afhankelijk van de bouwkundige mogelijkheden. Heeft u als klant vragen? Nog geen klant maar wilt u meer weten over een Corona-proof proces omtrent dienstkleding? Laat het ons weten via info@lct-textilligence.nl / 0344633-414.