Hoe gaat uw kleding over de hand?

Het gebruik van bedrijfskleding in bijvoorbeeld de zorg, industrie en horeca draagt bij aan een goede hygiëne. De bedrijfskleding wordt professioneel of industrieel gewassen volgens strenge normen, zodat de items die u aan uw werknemers aanbiedt aan alle (hygiëne) voorschriften voldoen. Als de kleding terugkomt van de reiniger, is deze echter nog niet direct bij uw werknemers. Heeft u ook aan uw interne logistiek gedacht?

Om de kleding intern bij de juiste werknemer te krijgen, zijn vaak nog enkele handelingen nodig. Kleding wordt overgepakt van de wasserijcontainers, gesorteerd op artikel, maat of persoon, en aan de voorraad toegevoegd. Liefst FIFO gevuld, dus de al aanwezige voorraad vooraan of boven op de stapel. Om vervolgens te zien dat deze stapel vakkundig ondersteboven wordt gehaald door de gebruikers, want die onderste ziet er toch veel comfortabeler uit.

Handen wassen is goed, maar niet de oplossing

Stiekem blijken er toch heel wat handen aan elk kledingstuk te komen, voordat deze daadwerkelijk gedragen wordt. En zeker in deze tijden is het niet gewenst dat er vele handen aan de kleding komen, gezien de hygiëne. Ook al wassen we onze handen stuk, minder (verschillende) contacten is nog veel beter. Daarbij is er als kleding door meerdere handen gaat ook een vergrote kans dat het de verkeerde afslag neemt en niet meer duidelijk is waar het zich bevindt (of misschien wel eerst in het verkeerde vakje terechtkomt). 

Het traceren van de kleding enerzijds en de hygiëne anderzijds zijn zaken die je goed wil afbakenen met je kledingbeheer. Immers als de kleding vrij voorhanden is, dan is de kans ook groot dat door een veelheid van schakels er fouten kunnen ontstaan. En kleding onnodig teveel in de handen van de logistieke medewerker is, om dit weer te herstellen. 

Kledinguitgiftesysteem t.b.v. logistiek én hygiëne

We gaan u niet vertellen dat een systeem alle menselijke handelingen overneemt of overbodig maakt. Wel kan een kledinguitgiftesysteem, ongeacht de mate van automatisering, het logistieke proces vereenvoudigen en zorgen voor betere hygiëne. 

Bij een Chiptex-liner, Sizer of OSL van LCT-Textilligence wordt de kleding na de wasserij maar één keer aangeraakt (om in het systeem te beladen) voordat hij door de eindgebruiker uit het systeem gehaald is. Hierdoor is de kleding zo min mogelijk blootgesteld aan onhygiënische taferelen.

Daarnaast genereren de systemen o.b.v. de werkelijke vraag een beladingsadvies, zodat zij optimaal worden beladen. Dus niet 5 sets voor dhr. A en 0 voor mw. B., maar voor beiden kleding beschikbaar. Of bij maatkleding niet 100 broeken maat L, terwijl er maar 20 nodig zijn. Is het maximum bereikt, wordt een volgend exemplaar worden geweigerd. Daarnaast wordt ook kleding geweigerd die niet bekend is in het systeem of waar een sein op is gezet. FIFO uitgegeven? Dit gebeurt (desgewenst) ook automatisch.

Op deze manier houdt u – geholpen door de slimme systemen van LCT-Textilligence – aan de voorkant uw kledingaanbod op orde. Zo voorkomt u dat u kledingstukken meerdere keren in de hand heeft, voordat deze bij de juiste persoon terechtkomt.

Hierdoor heeft u nog meer regie in handen om de kleding goed te beheren. Immers met een optimaal kledingbeheer weet u precies waar eventuele tekorten zijn of dat er teveel kleding in omloop is. Hierdoor kan u uw logistieke proces stroomlijnen en nog meer uit uw kledingbeheer halen.

Wilt u meer weten over onze producten of juist meer over hoe u nog optimaler gebruik kan maken van het systeem om een zo’n optimaal u kledingbeheer in te richten of bij te sturen. Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Onze website geeft u ook al informatie aangaande de mogelijkheden. Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.