Hoe is bij een inspectie aantoonbaar dat schone dienstkleding beschikbaar is?

Eén van de hoofdtaken van facilitaire afdelingen is vaak ervoor te zorgen dat er te allen tijde schone werkkleding ter beschikking gesteld wordt aan alle werknemers. De interne hygiëne-  en kledingvoorschriften moeten er daarbij voor zorgen dat werknemers hier op de juiste manier en met de juiste frequentie gebruik van maken.

In geval van een (Arbo) inspectie, hoe toon ik dan aan dat vanuit de werkgever in ieder geval altijd schone kleding aangeboden wordt? En betekent dit ook dat iedereen daadwerkelijk elke dienst schone kleding draagt? Deze en meer vragen kunnen enkel beantwoord worden met een goed inzicht in de roulatie van het kledingpakket.

Registratie van inlegmomenten

Door het proces van kledingverstrekking en inname te automatiseren – verschillende kledinguitgifteautomaten (KUA’s) zijn mogelijk – wordt elk kledingstuk op verschillende punten in het proces geregistreerd. Bijvoorbeeld bij het inleggen in het uitgiftesysteem worden de datum en het tijdstip van het inlegmoment in de database opgeslagen. Daarbij is altijd een actueel overzicht van de inhoud van het systeem opvraagbaar. 

Bij een eventuele inspectie is op deze manier aantoonbaar hoeveel en exact welke kleding op dat moment schoon wordt aangeboden. In combinatie met de kledingvoorschriften waaraan medewerkers geacht worden zich te houden, zijn vanuit de werkgever of facilitaire organisatie voorwaarden geschept voor een hygiënische en/of veilige werkwijze op het gebied van dienstkleding.

Historie gebruik dienstkleding inzichtelijk

Een tweede vraag is dan vaak of medewerkers zich aan de geldende voorschriften houden, hoe dit meetbaar te krijgen is. Ook hierop kan het antwoord gevonden worden middels de data uit de KUA. Niet alleen de inlegmomenten worden hierbij geregistreerd, maar ook de uitgiftes aan de gebruiker en de inname na gebruik. Dat betekent dat per gebruikers inzichtelijk wordt wanneer deze een kledingstuk ophaalt en weer inlevert (en dus bijv. hoe vaak wordt verschoond of hoe lang dezelfde set wordt gedragen). 

Andersom is van elk kledingstuk de historie inzichtelijk en bijvoorbeeld ook het aantal bewassingen dat het kledingstuk heeft gehad. Voor het gehele kledingpakket wordt op het niveau van individuele kledingstukken daarmee het gebruik en de status inzichtelijk. Op deze manier kan kleding tijdig afgeschreven en uit roulatie genomen worden en kan richting de inspectie aantoonbaar gemaakt worden dat alle kleding in omloop aan de voorschriften voldoet.

KUA-data t.b.v. inzicht in hygiëne 

Het automatiseren van het kledingproces wordt vaak benaderd vanuit kosten- of ruimtebesparing. De voordelen op het gebied van inzicht en hygiëne zijn bij nader inzien vaak misschien juist nog groter. Kort samengevat genereert een KUA data die zowel bij een inspectie als voor de interne naleving van de kledingvoorschriften zeer bruikbaar is:

  • Aantoonbaar dat elke medewerker schone kleding wordt aangeboden
  • Historie kledinggebruik inzichtelijk
  • Sturen op juist gebruik dienstkleding

Voordelen LCT systemen op een rij

Geautomatiseerde kledinguitgifte met de systemen van LCT biedt u verschillende voordelen:

  • Hygiëne*
  • Transparantie: inzicht in kledinggebruik *
  • Kostenbesparing 
  • 24/7 beschikbaarheid
  • Ruimte besparing
  • RFID

* in dit artikel behandeld

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op. Onze website geeft u ook al informatie aangaande de mogelijkheden.