Hoe voorkom ik hamstergedrag op dienstkleding?

U kent het wel. Een schone partij dienstkleding wordt vanuit de wasserij aangeleverd en in een ommezien is het merendeel van de voorraad verdwenen. Uw werknemers zijn graag verzekerd van schone kleding voor de rest van de week, wanneer zij de kans krijgen slaan zij daarom graag een voorraadje in. Want stel dat iemand voor is geweest, dan heeft deze collega al ingeslagen en is er voor mij geen kleding meer is vaak de gedachte. Het fenomeen is bekend, maar hoe is dit hamstergedrag te voorkomen en kunt u er toch voor zorgen dat er altijd voor iedereen kleding beschikbaar is?

Regulering en registratie van uitgiftes

Het doel is om de kledinguitgifte zo te reguleren dat gebruikers uitsluitend schone kleding meenemen op het moment dat zij deze nodig hebben, of dit nu voor elke dienst is of bijvoorbeeld één maal per week. Voor de gebruikers is het daarom belangrijk dat zij ervan uit kunnen gaan dat hun kleding altijd beschikbaar is, niet dat zij vlak voor aanvang van de dienst tot de ontdekking komen dat hun maat er niet is. Het is daarom van belang de stroom van schone kleding en vuile kleding te reguleren. Gereguleerde kledinguitgifte behoeft in elk geval een vorm van registratie.

Een methode is om dit via een linnendienst te doen, waarbij kleding via een balie verstrekt wordt. De linnendienst is hierbij verantwoordelijk voor het bijhouden van de voorraad en registratie van de uitgifte en inname van kleding. In toenemende mate is de bezetting van deze linnendienst een punt van aandacht. Een optie is de balie op gezette tijden te bemannen, bijvoorbeeld alleen in de ochtend of tijdens elke dienstwissel. In de huidige 24-uurs economie is dit in veel gevallen echter niet meer toereikend, kledinguitgifte moet de gehele dag mogelijk zijn. De balie 24 uur bemannen is vaak echter ook geen optie, dit maakt het een erg tijdrovende en vooral ook dure operatie.

Geautomatiseerde kledinguitgifte

Om toch 24/7 geregistreerd kleding uit te kunnen geven – en tegelijkertijd hamstergedrag te beperken – is geautomatiseerde kledinguitgifte een tijd- en kostenbesparende oplossing. LCT-Textilligence biedt verschillende type systemen, voor elk type bedrijf en in elke ruimte inpasbaar. In de Chiptex Liner wordt de kleding hangend opgeslagen en uitgegeven. De OSL, Sizer en U-Cab zijn voorbeelden van systemen voor gevouwen kleding, die zelfs in een gang kunnen staan.

Met een persoonlijke pas kan elke gebruiker via een touchscreen kleding uit het systeem halen, snel en gemakkelijk, 24 uur per dag. Het systeem herkent de gebruiker en biedt vervolgens uitsluitend de kleding aan waartoe deze gebruiker gerechtigd is, in de juiste maat. Na afloop van de dienst levert de gebruiker zijn/haar kleding weer in bij het bijbehorende innamestation. De vuile kleding wordt via het systeem ingenomen en direct in de wascontainer gedeponeerd.

Met deze systemen wordt het dus mogelijk om 24 uur per dag beroepskleding uit te geven en in te nemen. De wijze waarop dat gebeurt, kan volledig worden afgestemd op uw wensen en behoeften. Kortom: uw medewerkers beschikken altijd over de juiste kleding, in de frequentie die u wenst.

Kredietsysteem

Maar hoe voorkomt u dan dat gebruikers niet alsnog meerdere sets kleding per keer uitnemen? Hiervoor beschikken de systemen over een kredietsysteem. Naast het feit dat alleen de toegewezen kleding kan worden uitgenomen, kan per individuele gebruiker het krediet worden ingesteld.

Dit vindt plaats op 3 verschillende niveaus tegelijk:

  • Per gebruiker
  • Per artikel
  • Per tijdseenheid

Een gebruiker krijgt bijvoorbeeld vier kredieten toegewezen, onderverdeeld op artikelniveau naar twee broeken en twee shirts. Wanneer deze persoon twee shirts in bezit heeft, kan geen derde shirt worden uitgenomen ongeacht of hij/zij ook broeken in bezit heeft. Vervolgens kan op het 3eniveau ingesteld worden dat men bijvoorbeeld per 24 uur slechts één broek en één shirt kan uitnemen. Ondanks dat deze persoon twee kredieten heeft voor een shirt, kan zodoende per dag maar één exemplaar worden besteld. Dit kredietstelsel zorgt ervoor dat gebruikers nooit méér kleding uitnemen dan noodzakelijk, waardoor voor alle collega’s altijd kleding beschikbaar is.

Standaard wordt bij elk basissysteem een innamestation geleverd. Doel van de Kleding Inname Automaat (KIA) is het innemen en verzamelen van gebruikte kleding, waarbij op het moment van inleveren het krediet van de gebruiker realtime weer wordt opgehoogd. Wanneer na afloop van de dienst de gebruikte kleding wordt ingeleverd, is men de volgende dienst altijd verzekerd van voldoende krediet en kan schone kleding worden opgehaald.

Vraag en aanbod gereguleerd

De registratie van uitgiftes en innames en het werken met een kredietstelsel geeft de gebruikers een duidelijk kader op het gebied van kledinggebruik. Deze regulering gaat niet alleen hamstergedrag tegen, maar zorgt er zelfs voor dat hamstergedrag overbodig wordt. Als men altijd over kleding kan beschikken, is er geen noodzaak meer mee te nemen dan op dat moment benodigd is. Door vraag en aanbod op deze manier te reguleren is er ook veel minder piekvraag in uitgiftes en kunnen de voorraden naar beneden bijgesteld worden.

Kostenbesparing is zodoende een mes dat aan twee kanten snijdt. Enerzijds bespaart u op arbeidskosten, anderzijds heeft u door beter inzicht in kledingverbruik grip op de totale kledinginzet en kunt u de roulerende pool reduceren. Waar door hamstergedrag vaak vijf of meer sets per persoon worden gebruikt, kunt u dit door gebruik van een geautomatiseerd kledinguitgifte systeem drastisch terugbrengen.

Voordelen LCT-Textilligence systemen op een rij

Geautomatiseerde kledinguitgifte met de systemen van LCT-Textilligence biedt u naast kostenbesparing  verschillende andere voordelen:

  • 24/7 beschikbaarheid
  • Transparantie: inzicht in kledinggebruik en rapportagetool
  • Ruimte besparing
  • Hygiëne
  • Gebruiksgemak

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op. Onze website geeft u ook al informatie aangaande de mogelijkheden.