Hotel Okura Amsterdam

 

YOUP

Inmiddels is YOUP, zoals de Kledinguitgifteautomaat is genoemd in Hotel Okura Amsterdam, al ruim 2 maanden in gebruik. In de laatste week van maart 2018 is de automaat in gebruik genomen en vanaf dag 1 van de ingebruikname, wordt de kleding geregistreerd aan de medewerkers verstrekt.

YOUP, Your Okura Uniform Pickup, heeft de mogelijkheid om meer dan 2000 gepersonaliseerde kledingstukken op te slaan en voorziet zo alle medewerkers, van de medewerkers van de diverse restaurants tot aan de portiers van hun eigen schone uniform.

 

UHF RFID

In het geval van Hotel Okura Amsterdam zijn de kledinguitgifteautomaat en de beide innameautomaten voorzien van UHF lees- en scanapparatuur. Alle kleding is voorzien van een UHF tag, waarmee de kleding in de database is geregistreerd.

 

Het proces

De schone kleding wordt door de wasserij en stomerij aangeleverd, waarna deze door de medewerkers van de linnenkamer op de opvoerstang van het systeem wordt gehangen. De kleding wordt toegewezen aan een lege positie in de baan, waar het aan gekoppeld blijft, tot de medewerker van wie de betreffende kleding is, zich meldt bij het uitgiftepunt met zijn of haar identificatiedruppel. De medewerker bestelt op het bestelscherm de kleding, die hij of zij nodig heeft en de machine draait de positie voor waar de hanger met de kleding van de medewerker zich bevindt. Door middel van de zogenaamde uitgiftearm, wordt de hanger uit de baan gelicht en op een afglijstang gehangen, die naar de opening in de uitgiftewand leidt.

Aan het eind van een dienst levert de medewerker zijn gedragen kleding in. Hiervoor staan in de gang bij de kledingautomaat twee kleding innameautomaten. De kleding wordt in de innamebak van de automaat gelegd waarna het luik omhoog beweegt en de kleding weggeblazen wordt en in de wascontainer terecht komt. De chip wordt ook bij het inleveren gelezen, waarna het zogenaamde kledingkrediet wordt opgehoogd in de database met het aantal stuks dat een medewerker inlevert. Hierna kan de medewerker weer schone kleding uit YOUP halen.

 

Transparantie

De medewerkers van de linnenkamer hebben zo inzichtelijk waar de kleding zich bevindt, welke kleding bij de medewerker is, of in de wasserij of in het systeem. Ook het aantal wasbeurten wordt zo bijgehouden en hoe lang de kleding in de baan hangt.

 

Dankwoord

Wij zijn er trots op, dat wij onze, tot YOUP omgedoopte, CHIPTEX-Liner hebben mogen installeren in dit prachtige hotel en wensen alle medewerkers van het Hotel Okura Amsterdam heel veel gebruiksplezier van de kledinguitgifteautomaat.

Hartelijk dank aan alle medewerkers met wie wij een prettige samenwerking hebben gehad in het traject vanaf de informatieve gesprekken tot aan de oplevering van YOUP, waarbij wij vooral Jorine Heutink en de dames van de linnenkamer Aidrid Romana en Elizabeth Santil Para extra willen bedanken voor hun hulp en inzet!

 

 

Experience the Exquisite

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden voor oplossingen in kledinguitgiftesystemen, bijvoorbeeld voor uw hotel: Hospitality