Innamestations voor gebruikte kleding

De inname van vuile kleding is vaak een ondoorzichtig proces waar weinig controle op is. Door het gebruik van geautomatiseerde innamestations kan op een centraal punt worden ingeleverd, waardoor ruimte wordt bespaard. Door de controle op het proces van kledinguitgifte is ook nog eens minder kleding nodig, wat voor een verdere ruimtebesparing zorgt.

Innamestations worden veelal in de wand ingebouwd zodat de vuile kleding in een vuile zone wordt opgeslagen. LCT-Textilligence heeft ook een innamestation in een kabinetuitvoering. Dit innamestation kan op elke gewenste locatie worden geplaatst zolang er maar stroom en een netwerk beschikbaar zijn. Doordat gebruikers min of meer verplicht zijn de kleding in een innamestation in te leveren, is een innamestation ruimtebesparend. 

Voordelen van een innamestation

Bij elk uitgiftesysteem komt een innamestation voor gebruikte of vuile kleding. Dit systeem registreert de ingeleverde kleding. Een gebruiker krijgt door het inleveren van kleding weer krediet om schone kleding uit het systeem te halen. Dit wordt het schoon-voor-vuil principe genoemd. Heeft een gebruiker geen krediet meer, dan wordt er geen schone kleding uitgegeven. De gebruiker moet dan eerst kleding inleveren om online direct weer krediet te krijgen voor schone kleding.

Het innamestation is daarmee een essentieel onderdeel van het systeem. Zonder innamestation en kredietstelsel kunnen gebruikers de kleding in bezit houden en inleveren wanneer zij dit willen. Het innamestation houdt de kledingstroom in beweging en heeft een aantal voordelen:

  1. Geen decentrale slapende voorraden van vuile/gebruikte kleding bij de eindgebruiker zelf
  2. Gelijkmatig aanbod van wasgoed aan de wasserij
  3. Voorkomen van rondslingerende bedrijfskleding in garderobes
  4. Voorkomen van verlies en vernieling van kleding

RFID-chiplabels

Een innamestation voor vuile kleding is in vele varianten beschikbaar. In elke variant wordt de RFID-chip van het kledingstuk gelezen en wordt het kledingstuk van het conto van de gebruiker afgeboekt en als statistiek bewaard. Na het inleveren verandert de status van het kledingstuk in ‘Ingeleverd’. Op het innamestation krijgt de gebruiker in veel gevallen een melding van zijn nieuwe krediet.

Mocht een gebruiker per ongeluk de kleding via een andere methode terugleveren aan de wasserij dan wordt het krediet alsnog bijgeboekt, maar pas op het moment dat het kledingstuk weer in het systeem beladen wordt. Bij sommige wasserijsoftwareleveranciers bestaat ook de mogelijkheid om de chipscanning uit het wasproces te importeren. Hierdoor krijgen gebruikers van kledingstukken die het innamestation hebben gemist sneller weer krediet voor schone kleding, namelijk wanneer deze gescand wordt in de wasserij.

Gebruiksgemak

Inleveren moet in principe snel en doeltreffend zijn. De gebruiker is klaar met zijn werk en wil graag voor het naar huis gaan van zijn werkkleding af. LCT adviseert ook altijd een innamestation op strategische plaatsen. Een gebruiker loopt zonder problemen een klein eindje om voor schone kleding.  Vuile kleding wil de gebruiker eigenlijk kwijt op de plek waar hij zich omkleedt of onderweg naar buiten. Daarnaast adviseert LCT ook een innamestation in de nabijheid van het uitgiftepunt. Een groep gebruikers levert de vuile kleding in wanneer zij schone kleding komen ophalen.

Seincode

Bij het inleveren van de kleding heeft de gebruiker ook de mogelijkheid een digitaal kenmerk (sein) mee te geven aan het kledingstuk. Kleding voorzien van een sein wordt niet meer terug in roulatie genomen voordat het sein van het kledingstuk is verwijderd. 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op. Onze website geeft u ook al informatie aangaande de mogelijkheden.