Kosten besparen door kledingbeheer te optimaliseren

Wil je kosten besparen en de efficiëntie verbeteren? Optimaliseer dan het beheer van je dienstkleding! Het verstrekken en beheren van kleding kan een tijdrovend proces zijn, maar met de juiste oplossingen kun je het proces vereenvoudigen en kosten besparen. Wij kunnen je helpen bij het vinden van een slimme oplossing voor jouw organisatie.

Het proces van kledingbeheer

Het proces van kledingbeheer bestaat uit verschillende onderdelen als kledinguitgifte, kledinginname, logistiek, bewassing en handling. In de huidige economie waar steeds meer wordt gefocust op de kernactiviteiten, is ook kledingbeheer een onderdeel dat steeds vaker wordt uitbesteed.

Kledinguitgifte en –inname gebeurt in de regel binnen de muren van het bedrijf, bijvoorbeeld via een bemande balie, of geautomatiseerd via een kledinguitgiftesysteem. Het voordeel van een dergelijk systeem is snelheid, gemak en 24/7 beschikbaarheid van kleding met een minimum aan manuren.

Voor de overige aspecten binnen het proces is de trend dat steeds meer taken verschuiven richting de dienstverlener. In het totale ‘wascontract’ nemen dienstverleners logischerwijs voor elke geleverde dienst een post op. Naast de bewassing zelf en de logistiek is handling een belangrijk onderdeel binnen een dergelijk contract. Hieronder vallen vaak handelingen als sorteren en eventueel vouwen van kleding. Door middel van een kledinguitgifte systeem kan het zijn dat (een deel van) deze handelingen overbodig worden en kan ook aan deze kant een besparing op arbeidskosten gerealiseerd worden.

Kledinguitgifte systeem: niet meer sorteren (en vouwen)

LCT-Textilligence heeft verschillende kledinguitgifte systemen ontwikkeld waarbij kleding ongesorteerd beladen kan worden. De aangeboden artikelen worden steeds op de dichtstbijzijnde vrije positie beladen, waardoor alle artikelen en maten ‘chaotisch’ in het systeem hangen of liggen. Dit heeft als voordeel dat de uitgiftetijd drastisch wordt verkort, dus dat gebruikers sneller hun kleding krijgen. Op deze manier is namelijk van elk artikel en elke maat wel een exemplaar in de buurt van de uitgifte en de systemen geven altijd het dichtstbijzijnde exemplaar van het gevraagde artikel uit.

Anderzijds levert dit dus een besparing qua kosten op, aangezien de kleding na bewassing niet meer gesorteerd hoeft te worden. Ook wanneer dit onderdeel van het proces is uitbesteed, scheelt dit aanzienlijk op de arbeidskosten, aangezien dit ook voor de dienstverlener het meest arbeidsintensieve onderdeel is. Afhankelijk van welk uitgiftesysteem u kiest, kunt u zelfs ook de kosten voor het vouwen van kleding schrappen. Naast verschillende systemen voor gevouwen kleding heeft LCT-Textilligence ook de Chiptex-Liner ontwikkeld, een uitgiftesysteem gebaseerd op een carrousel met hangende kleding.

Meer weten over geautomatiseerd kledingbeheer?

Wilt u meer weten over het automatiseren van kledinguitgifte? Meer informatie over onze oplossingen en systemen vindt u op onze website. Ook kunt u contact opnemen voor meer informatie en een vrijblijvend advies.