“Maatgebonden kleding is vele malen efficiënter dan persoonsgebonden kleding”

Wat is het verschil tussen persoonsgebonden kleding en poolkleding?

In bedrijven waar dienstkleding wordt verstrekt aan de werknemers bestaan twee manieren van kledinginzet: persoonsgebonden kledingverstrekking en maatgebonden verstrekking (poolkleding).

Bij persoonsgebonden kledingverstrekking krijgt elke werknemer zijn eigen kleding toebedeeld, eventueel voorzien van zijn of haar naam. Vanaf dit moment is deze kleding uitsluitend voor deze werknemer bestemd, waarbij elke werknemer vaak ook zijn eigen persoonlijke locker heeft om de kleding in te leggen. Bij poolkleding kunnen alle werknemers gebruik maken van de beschikbare voorraad aan kleding en is men dus niet gebonden steeds weer hetzelfde shirt terug te krijgen. Hierbij zijn van alle gebruikers op voorhand wel de kledingmaten vastgelegd, zodat zij altijd de juiste maat kleding krijgen. Dit noemt men maatgebonden kleding.

Efficiënte kledinginzet

Van persoonsgebonden kleding zijn relatief veel stuks nodig. Over het algemeen gebruikt men per dienst één set kleding, maar er moet altijd meer kleding beschikbaar zijn in geval van calamiteiten of wanneer er een langere periode tussen leveringen van schoon goed zit. Bij persoonsgebonden kleding moeten daarom voor ieder individu meerdere sets kleding op voorraad zijn, terwijl bij poolkleding een gemiddelde voorraad volstaat. In dit opzicht is maatgebonden kleding verstrekken vele malen efficiënter dan gepersonaliseerd, de totale kledinginzet kan tot wel 50% gereduceerd worden. Waar bij persoonsgebonden kleding veel kleding ‘stil ligt’, is bij poolkleding de roulatie hoger per kledingstuk en wordt de totale insteek efficiënter ingezet.

Geautomatiseerde uitgifte van poolkleding

Kledingverstrekking middels een geautomatiseerd systeem maakt de verstrekking van poolkleding nóg efficiënter. De kledinguitgifte systemen van LCT bieden een ruimte- en kostenbesparende oplossing voor kledingbeheer. Verbruiksgegevens worden verzameld in de database, waarmee inzicht wordt verkregen in onder meer het aantal kledingstukken van elke maat dat gebruikt wordt in een bepaalde periode. Inzicht in het periodieke verbruik, actuele voorraad en de onverhoopt ontstane tekorten maakt het gehele proces transparant en beheersbaar. Het aantal kledingstukken (per maat) dat rouleert is op deze manier inzichtelijk een stuurbaar.

Meer weten?

Waar bij persoonsgebonden kledingverstrekking vaak een groot aantal sets kleding per persoon worden gebruikt, kunt u dit door gebruik van poolkleding in combinatie met een geautomatiseerd systeem drastisch terugbrengen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website, of contact opnemen (per e-mail via info@LCT.nl, of telefonisch via 0344-633414).