Onderscheppen van beschadigde kledingstukken

Dienstkleding heeft niet het eeuwige leven. De kleding is onderhevig aan slijtage, wordt blootgesteld aan verschillende stoffen en materialen, of wordt – al dan niet bewust – bewerkt c.q. vernield. In alle gevallen moet het kledingstuk uit de roulatie worden genomen en meestal ook vervangen worden.

De taak beschadigde of versleten dienstkleding te vervangen ligt vaak bij de linnendienst en de dienstverlener. Op verschillende momenten in het proces vindt er een controle plaats. Vervolgens wordt het beschadigde kledingstuk door de dienstverlener uit de roulatie gehaald. Ondanks deze meervoudige controle is het bijna onmogelijk elk versleten kledingstuk direct uit roulatie te nemen, simpelweg omdat dit niet altijd direct opgemerkt wordt.

Dragers ontdekken vaak beschadigingen

Beschadigingen aan kleding worden vaak het makkelijkst ontdekt wanneer deze aangetrokken worden. Dragers hebben daarom goed zicht op welke kledingstukken beschadigd zijn. In een kapot kledingstuk blijft men niet lopen, die brengt men meestal direct terug om vervolgens een nieuwe te pakken. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om deze artikelen als beschadigd aan te merken.

Sein meegeven

LCT heeft haar kledinguitgifte systemen daarom zo ontwikkeld dat de gebruikers bij het innamestation kunnen aangeven dat er iets mis is met het kledingstuk dat zij inleveren, door een sein mee te geven. Dit hoeft dus niet speciaal bij een linnendienst medewerker te worden ingeleverd of apart gehouden te worden. Bij binnenkomst bij de dienstverlener gebeurt dit automatisch, wat veel uitzoekwerk scheelt. En voor de dragers is het een kleine moeite op deze manier betrokken te worden bij de instandhouding van een representatief kledingpakket.

Geautomatiseerde kledinguitgifte met de systemen van LCT biedt u naast slimme oplossingen verschillende andere voordelen:

  • Kostenbesparing
  • 24/7 beschikbaarheid
  • Transparantie: inzicht in kledinggebruik en rapportagetool
  • Ruimte besparing
  • Hygiëne
  • Gebruiksgemak

Meer weten? Geef ons een seintje!

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op. Onze website geeft u ook al informatie aangaande de mogelijkheden.