Ook veel tijd kwijt aan voorraadbeheer van dienstkleding? Dat hoeft niet meer

Het proces rondom dienstkleding heeft vaak heel wat voeten in aarde. Niet alleen de verstrekking van kleding, de inname ervan en het logistieke gedeelte, ook het voorraadbeheer is een intensief proces. Aan de hand van het aantal gebruikers van een artikel of maat, wordt bekeken hoeveel stuks er op voorraad moeten liggen om tot een volgende levering te kunnen voorzien.

Inzicht in de voorraad (op elk moment) en grip op de leveringen zijn daarom van vitaal belang in het kledingbeheer. Het tellen van de actuele voorraad kan echter erg tijdrovend zijn, waardoor vaak een schatting gemaakt wordt. Tel daarbij op dat het verbruik nooit elke week exact hetzelfde is, en een verschil tussen de geschatte en werkelijke voorraad is snel ontstaan.

Voorraad op elk moment inzichtelijk en actueel

Met de geautomatiseerde kledinguitgifte systemen van LCT-Textilligence kan op elk gewenst moment een overzicht van de actuele belading (voorraad in het systeem) opgevraagd worden. Dit overzicht geeft weer hoeveel stuks er voor elke maat van een bepaald artikel in het systeem aanwezig zijn. Met het vastgestelde maximum per artikel/maat-combinatie is op dat moment exact het benodigde aantal bekend. Voor het aanvullen van de voorraad zijn er vervolgens twee opties:

  • Op basis van het overzicht ‘actuele belading’ bestellen
  • Alle gereinigde goederen terug laten leveren en op basis van de ‘maximale belading’ aanvullen

De actuele belading leidt als het ware tot een boodschappenlijst van benodigde artikelen in de gewenste aantallen. Middels een koppeling met de dienstverlener wordt dan automatisch de bestelling geplaatst in de juiste aantallen, welke dan met de eerstvolgende levering worden bezorgd.

Aanvullen op basis van de maximale belading anderzijds betekent dat per artikel/maat-combinatie een maximum is ingesteld. Wanneer het maximum voor een bepaald artikel bereikt is, worden volgende exemplaren niet meer in het systeem opgenomen terwijl de belading van andere artikelen gewoon doorgaat.

Voorraadbeheer geautomatiseerd

Zoals hierboven beschreven houden de kledinguitgiftesystemen van LCT-Textilligence automatisch bij welke en hoe veel kledingstukken op voorraad zijn, en wat er aangevuld dient te worden. Hiermee wordt een normaliter tijdrovende nevenfunctie tot een minimum beperkt en bespaart u kostbare tijd, tijd die u aan kernactiviteiten kunt besteden.

Voordelen LCT-Textilligence systemen op een rij

Geautomatiseerde kledinguitgifte met de systemen van LCT-Textilligence biedt u naast tijd- en kostenbesparing  verschillende andere voordelen:

  • 24/7 beschikbaarheid
  • Transparantie: inzicht in kledinggebruik en rapportagetool
  • Ruimtebesparing
  • Hygiëne
  • Gebruiksgemak

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op. Onze website geeft u ook al informatie aangaande de mogelijkheden.