Verkoopvoorwaarden

logo Metaalunie

Laundry Computer Technics BV is lid van de koninklijke metaalunie.

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. Wij zenden u graag een kopie van onze verkoopvoorwaarden toe.