Samen vooruit: houdt iedereen zich aan de kledingvoorschriften?

Als we spreken over bedrijfskleding gebruikt in de gezondheidszorg dan horen daar ook de nodige hygiëneregels en richtlijnen bij. Elke gezondheidszorg wasserij voldoet aantoonbaar aan de gestelde eisen binnen de regelgeving afgegeven door het RIVM, zodat u er zeker van bent dat de voldoet aan alle eisen als deze uw faciliteiten bereikt. Binnen uw faciliteiten bent u hier zelf verantwoordelijk voor. 

Elk ziekenhuis heeft daarom een handleiding of gedragscode aangaande kledinggebruik met de nodige regels met betrekking tot dragen, inleveren en momenten van wassen van kleding. 


Maar hoe wordt het proces inzichtelijk gemaakt?

De wasserij levert uiteraard overzichten van de geleverde en gewassen items. Dit geeft echter nog geen inzicht in hoe uw medewerkers met het kledingpakket en de voorschriften omgaan. Belangrijk is daarom een goed en inzichtelijk kledingbeheer binnen uw eigen organisatie. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een kleding-uitgiftesysteem kan op elk gewenst moment in het logistieke proces ook de informatie opgehaald worden waar elk kledingstuk zich bevindt! 

Binnen ons Clover4 software platform is het mogelijk om rapportages te genereren. Bij de geïnstalleerde software hoort ook het Chiptex-Management programma. Daarin kan men informatie over dragers en kleding filteren, sorteren en exporteren. Wanneer kleding uitgegeven wordt door middel van een geautomatiseerd kleding uitgifte systeem is beheer en opslag en uitgifte ook afgedekt.

Van de 15 verschillende standaard overzichten zijn de navolgende belangrijk in deze kwestie.

Kleding bij drager X periode

Om hamstergedrag te voorkomen en oneindig veel kleding in omloop te moeten brengen wordt deze vraag regelmatig gesteld. Immers het komt voor dat kleding ongebruikt in kastjes blijft liggen of aan een kapstok blijft hangen. Maar ook om doorlooptijd en inzet van nieuwe kleding te bepalen is het zinvol dit vraag beantwoord te krijgen.

Onze rapportage “kleding bij drager X periode” kan hiervoor gebruikt worden. In dit rapport staat de kleding die is uitgegeven en niet meer is ingeleverd sinds het ingegeven aantal dagen.

Kleding in Systeem X periode

Weergave van alle items die over een bepaalde tijd in de uitgiftemachine beladen zijn zonder te zijn uitgegeven aan dragers. Bij het aanmaken van het rapport wordt gevraagd hoeveel dagen de kleding minimaal in het systeem aanwezig moet zijn.

Uitgegeven kleding per drager

Dit rapport laat in detail het gebruik zien van een individuele drager in een opgegeven tijdsbestek. Het dragernummer kan daarvoor worden ingevoerd. Dit document kan worden gebruikt als weergave voor vragen en opmerkingen van gebruikers.

Bovenstaande oplossing biedt u (gedeeltelijk) het antwoord op de vraag; Worden de kledingvoorschriften wel nageleefd? Of beter gezegd; “wat is het verschoningsgedrag van mijn medewerkers?”. Dit is ook inzichtelijk te maken per functiegroep!

Meer weten?

Meer informatie over onze maatwerk oplossingen vindt u op onze website. Uiteraard kunt u ook contact opnemen (per e-mail via info@LCT-Textilligence.com  , of telefonisch via 0344-633414). Graag brengen we uw specifieke situatie in kaart om te kijken wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.