Schoon-voor-vuil-principe voor uw bedrijfskleding 

Geautomatiseerde kledinguitgiftesystemen verzorgen bij vele organisaties het logistieke proces van kleding binnen de organisatie. Een dergelijk geautomatiseerd systeem heeft vele voordelen. Een aantal belangrijke voordelen zijn dat het systeem; 

  • waardevol bijdraagt bij aan de hygiëne;
  • slapende voorraden voorkomt;
  • inzicht in en stuurinformatie over de kwaliteit van uw kledingpakket geeft.

Naast deze – wellicht bekende – voordelen zijn ook grote logistieke voordelen te realiseren.

Rapportages en statistieken

De uitgifte- en innamesystemen genereren een schat aan informatie. Bij veel klanten is het proces van bedrijfskledinguitgifte en-inname een zwarte doos waarbij beslissingen worden genomen op basis van klachten van gebruikers en middels een vorm van ‘Management by walking around’. Doordat er bij het gebruik van een geautomatiseerd systeem op de strategische momenten in het proces een registratie van een individueel kledingstuk plaatsvindt, biedt dit kansen voor vele mooie rapportages. Denkt u hierbij aan:

  • misgrijpinformatie; 
  • actuele voorraad en slapende voorraden;
  • leeftijd en kwaliteit van het kledingpakket;
  • vandalisme en misbruik.

Op basis van dergelijke rapporten kan bijgestuurd worden. Een rapport is daarmee krachtig, maar in de meeste gevallen reactief. Het rapport wordt gegenereerd op basis van een opdracht van een gebruiker. De gebruiker moet hierop vervolgens beslissingen nemen en acties uitvoeren.

Logistieke stuurinformatie

De uitgiftesystemen van LCT-Textilligence kunnen ook proactief procesinformatie aanleveren aan een wasserij. Bij een grote wasserij in Frankrijk is dit proces al jaren actief. 

Deze klant heeft in totaal 23 uitgifte- en nog veel meer innamesystemen. Het systeem berekent op basis van de historische informatie én de beschikbare opslagcapaciteit de optimale belading van elk systeem. 

Het Chiptex-softwareplatform genereert vervolgens dagelijks geheel automatisch de vergelijking tussen de optimale belading en de huidige belading. Hiermee ontstaat eigenlijk een ‘boodschappenlijst’ voor de wasserij. De wasserij kan hiermee alle artikelen exact tot de norm aanvullen. Als klant heeft u zo altijd de juiste voorraad, en uw wasserij geniet logistieke voordelen doordat bij de leveringen er nooit teveel of te weinig op transport gaat.

Bij onze klant wordt deze informatie zelfs dagelijks geautomatiseerd verstrekt aan de sorteerunit van de wasserij. Deze unit sorteert de gewenste kleding uit, waarna deze per vrachtwagen naar de klant en de juiste uitgifte-unit wordt gebracht. 

Eenvoudig proces

Geautomatiseerde kledinguitgifte maakt een proces dus planbaar en transparant. Wij helpen u graag verder met het inrichten van dit proces. Hoe meer automatisering mogelijk is, hoe mooier wij dat vinden en hoe meer tevreden u bent. Van dergelijke win-winsituaties hebben wij vele voorbeelden en vertellen wij u graag de mogelijkheden. 

Meer weten?

Meer informatie over onze maatwerk oplossingen vindt u op onze website. Uiteraard kunt u ook contact opnemen (per e-mail via info@LCT-Textilligence.com of telefonisch via 0344-633414). Graag brengen we uw specifieke situatie in kaart om te kijken wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.