22050058_award_winning_blue

Walk’n Closet

Automatische kledingregistratie via UHF RFID

LCT-Textilligence heeft de Walk'n Closet ontwikkeld als nieuwste oplossing voor kledingregistratie (en het registreren van andere items). Anders dan bestaande kledinguitgiftesystemen betreft dit een open systeem. In deze open ruimte kan de gebruiker zelf de gewenste artikelen uitkiezen. Bij het verlaten van de ruimte wordt geregistreerd welke items voor gebruik worden meegenomen. Zoals de naam al zegt gaat het hier niet om een geautomatiseerd kledinguitgifte systeem maar om een zelfbedieningswinkel met kledingregistratie voor uw dienst- of bedrijfskleding.

Hoe werkt kledingregistratie via de Walk‘n Closet?

Het basiselement van de Walk’n Closet is de UHF RFID Tag. Die wordt aangebracht op elk uniek kledingstuk of linnenitem. Alle informatie van het item waaraan de tag is bevestigd wordt automatisch gelezen door de antennes in de Walk’n Closet.

Play Video

Medewerkers krijgen toegang tot de Walk’n Closet na het tonen van hun toegangspasje. Vervolgens wordt er voor iedere medewerker op een groot scherm aangegeven waar de betreffende kledingstukken zich bevinden. Bij het verlaten van de Walk’n Closet registreert een UHF antenne automatisch wie exact welk kledingstuk heeft meegenomen.

Het betreden en terug verlaten van de Walk’n Closet met de juiste kleding of linnen duurt gemiddeld dertig seconden. Bovendien kunnen meerdere medewerkers op hetzelfde tijdstip aanwezig zijn in de Walk’n Closet. Dit resulteert in een uitgifte van drie kledingstukken aan 25 medewerkers in drie minuten.

Verschillende concepten van de Walk’n Closet

Afhankelijk van uw wensen en voorkeuren betreffende de organisatie rond de Walk’n Closet, kunt u het concept kiezen dat perfectpast binnen uw bedrijf.

  • Attended concept: De betrouwbare en toegankelijke oplossing waarbij één personeelslid steeds aanwezig is om de kledinguitgiftein goede banen te leiden. Het persoonlijke contact en de service die wordt verleend is een groot voordeel. De initiële investering is erg laag, maar door de aanwezigheid van een personeelslid is de operationele kost dan weer wat hoger. Een 24/7 kledinguitgifte is vaakniet van toepassing, maar als u het belangrijk vindt dat u en uw personeel worden bediend, dan is dit wel de perfecte oplossing.
  • Trust concept: De ideale oplossing indien u op zoek bent naar een manier om het aantal kleding- of linnenitems dat uit de Walk’n Closet wordt meegenomen, te controleren. Deze informatie primeert op het gegeven dat alle kledingstukken al dan niet bij de juiste persoon terechtkomen. De voornaamste redenen waarom bedrijven voor dit systeem kiezen, zijn de beperkte setup- en configuratiekosten en operationele kosten.
  • Secure concept: Het ultieme concept voor een volledig geautomatiseerd en betrouwbaar kledinguitgiftesysteem waarbij allemeegenomen kledingstukken en linnenitems worden gescand en gelinkt aan de juiste drager. Er is sprake van 100% zekerheid door de implementatie van poortjes die enkel doorgang verlenen indien de medewerker en de bijhorende items als correct worden beschouwd door het systeem.

In het Walk’n Closet concept brengen we de drager naar de kleding in plaats van de kleding naar de drager. Hiermee kunnen dure,complexe en onderhoudsgevoelige machines worden vermeden. De Walk’n Closet helpt u tegen minimale kosten kleding uit te geven en te beheren.

Automatische kledingregistratie via UHF RFID