Veelgehoord: stapels werkkleding op de plank, maar komt de onderste ooit boven?

Uw werknemers moeten te allen tijde een schone set werkkleding tot hun beschikking hebben. Om dit te bereiken wordt vaak gekozen om vooral heel veel kleding te kopen of huren, zodat niet misgegrepen wordt. Effectief is deze aanpak meestal wel, efficiënt vaak zeker niet.

Los van dat er een zeer hoge insteek nodig is om dit te bereiken, betekent het vaak dat in praktijk steeds dezelfde sets kleding rouleren, terwijl de ondersten op de stapel stil blijven liggen. En dit is om meerdere redenen onwenselijk. 

Om te beginnen wordt kleding vaak afgeschreven op leeftijd. Zo komt het geregeld voor dat werkkleding na een X periode wordt vervangen, terwijl deze amper is gedragen. Een andere – in sommige gevallen nog belangrijkere – reden is hygiëne. Werkkleding die te lang op stapel ligt, verliest namelijk zijn hygiënische eigenschappen.

FIFO-kledinguitgifte = betere roulatie = betere hygiëne

De oplossing voor beide problemen is kledinguitgifte via het First-in-First-out (FIFO) principe. Wanneer kleding volgens dit principe wordt verstrekt wordt steeds de set die op dat moment het langst op voorraad ligt verstrekt. 

In geval van niet geautomatiseerde kledinguitgifte betekent dit dat de kleding die nieuw aangeleverd wordt, onderop gelegd dient te worden. Daarbij is het aan de gebruikers om dan ook steeds netjes de bovenste van de stapel te nemen. In de praktijk gaat het in de uitvoering vaak anders. Bij het inleggen is het veel makkelijker en scheelt het veel tijd de nieuwe kleding gewoon bovenop te leggen, blijkt dan al snel. En dan is er nog het ‘shop’ gedrag van gebruikers, want dat ene setje zit vaak toch veel comfortabeler (vaak zelfs juist omdát deze vaker gedragen is).  

FIFO-kledinguitgifte in de praktijk

Ok, FIFO-kledinguitgifte heeft zeker voordelen. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Qua inleggen zijn afspraken met de dienstverlener en of de eigen linnendienst om strikt volgens FIFO-normen te bevoorraden natuurlijk belangrijk, met een steekproefsgewijze of periodieke controle als extra wapen. 

De gebruikers anderzijds krijgen een duidelijke instructie mee qua omgang met het kledingpakket. Dat wil zeggen altijd (enkel) de bovenste van de stapel nemen en geen persoonlijke voorraad aanleggen. Meer kun je als werkgever niet doen, niet zonder registratie althans.

Kleding managementsoftware

Wanneer de bedrijfskleding voorzien wordt van een RFID-chip, zijn in verschillende stadia van het kledingproces registratiemomenten mogelijk. In kleding managementsoftware worden al deze registratiemomenten vervolgens opgeslagen, waardoor van elk item op elk moment de status inzichtelijk is. Met deze informatie is het mogelijk kleding die te lang stilligt op te sporen, of op dragerniveau inzichtelijk te maken of voldoende verschoond wordt.

Nog een stap verder gaat volledige automatisering, via een kleding uitgifte systeem. LCT-Textilligence heeft bijvoorbeeld verschillende systemen ontwikkeld waarin FIFO-uitgifte opgenomen is. Het systeem biedt dan in de FIFO-stand altijd het langst liggende artikel van de gewenste maat aan, waardoor de doorlooptijd van elk artikel in het systeem ongeveer gelijk is. Doordat de gebruiker steeds één enkel exemplaar aangeboden krijgt, vervalt voor hem de mogelijkheid te ‘shoppen’. Hiervoor is ook geen grond meer, aangezien het gehele kledingpakket in dezelfde staat is. 

FIFO en andere voordelen kleding managementsystemen ontdekken?

Geautomatiseerde kledinguitgifte met de systemen van LCT-Textilligence biedt u verschillende voordelen. FIFO-uitgifte is bijvoorbeeld niet alleen een voordeel m.b.t. hygiëne, ook op het gebied van kostenbesparing, ruimtebesparing en transparantie heeft dit raakvlakken.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op. Onze website geeft u ook al informatie over de mogelijkheden.