Verlies en vernieling van bedrijfskleding beperken met RFID chiptechnologie

Het gebruik van bedrijfskleding neemt in verschillende sectoren steeds serieuzere vormen aan, waaronder in de zorg, industrie horeca en foodsector. Vaak is het de werkgever die de kleding aanschaft of huurt en vervolgens ter beschikking stelt aan haar werknemers. De werknemer wordt geacht deze kleding te dragen tijdens de dienst, en hier zorgvuldig mee om te gaan. Dit gaat in veel gevallen goed, maar er zijn helaas ook genoeg voorbeelden waar dit minder goed uitpakt en verlies en vernieling van bedrijfskleding aan de orde van de dag is. Gebruikers gaan toch minder zorgvuldig met de kleding om, of gebruiken de kleding ook voor andere doeleinden om deze vervolgens niet meer in te leveren.

RFID technologie

Verlies en vernieling van bedrijfskleding is voor de werkgever een zeer ongewenste kostenpost, welke vaak ook niet begroot is. Anderzijds is het achteraf moeilijk te achterhalen waar de kleding gebleven is of wie deze heeft vernield, tenzij de kledingstukken individueel getraceerd worden. Met gebruik van RFID technologie is dit tegenwoordig zeer goed mogelijk. Elk kledingstuk wordt dan voorzien van een RFID chip welke op verschillende momenten in het proces wordt gescand. Wanneer een werknemer een kledingstuk in ontvangst neemt, wordt de chip aan deze persoon gekoppeld. Wanneer het kledingstuk vervolgens wordt ingeleverd, wordt dit ook geregistreerd. Zo wordt constant bijgehouden waar (of bij wie) het kledingstuk zich bevindt.  

Historie kleding bekend

LCT-Textilligence biedt verschillende systemen op basis van RFID technologie. Het bijbehorende software pakket zorgt voor de registratie van alle gebruiksgegevens, en met de uitgebreide rapportagemogelijkheden wordt het gehele proces rondom inzet van bedrijfskleding stuurbaar en transparant. Door traceren middels RFID technologie is bij verlies direct inzichtelijk welke gebruiker dit kledingstuk in bezit heeft. 

Daarnaast wordt de gehele historie van elk kledingstuk bewaard waardoor ook bij vernieling te achterhalen is waar het kledingstuk is geweest. Zo is bijvoorbeeld de vorige gebruiker bekend (de gebruiker die een beschadigd kledingstuk meldt is meestal niet degene die dit heeft veroorzaakt) en kan deze hierop aangesproken worden. In de praktijk komt dit gelukkig niet vaak voor, alleen de wetenschap dat dergelijke gegevens inzichtelijk zijn zorgen vaak direct voor een zorgvuldigere omgang met de bedrijfskleding.

Voor advies kunt u bij LCT-Textilligence terecht!

Wil u meer weten over geregistreerde uitgifte en het traceren van kleding middels RFID technologie?  Onze website geeft u al informatie aangaande de mogelijkheden. Uiteraard adviseert LCT-Textilligence u graag, dus neem gerust contact met ons op.