Voldoende dienstkleding beschikbaar zonder onnodige overschotten? Het is mogelijk

In veel bedrijven waar dienstkleding wordt gebruikt bestaan grote voorraden. Vaak wordt dit nodig geacht om er zeker van te zijn dat er van alle kleding voldoende beschikbaar is, maar betekent dit uiteindelijk dat een groot deel van de kleding stil ligt omdat deze niet gebruikt wordt. Dienstkleding is vaak echter kostbaar en overschotten (slapende voorraden) drukken onnodig op de begroting.

Het is dus zaak het kledingpakket zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op de gebruikersgroep. Verloop in het personeelsbestand, verschuivingen tussen afdelingen en andere wisselingen maken de vraag naar kleding echter dynamisch, terwijl in veel gevallen met een vooraf vastgesteld vast kledingpakket gewerkt wordt. Zo kan er snel scheefgroei tussen vraag en aanbod ontstaan, waardoor van bepaalde artikelen (of maten) overschotten ontstaan en van andere juist weer tekorten.

Wasserijen spelen hier inmiddels al steeds vaker op in door een flexibel kledingpakket aan te bieden. Kleding wordt steeds vaker geleaset, waarbij wordt betaald voor de opgegeven aantallen in een bepaalde periode. Elke periode opnieuw kunt u aangeven welke artikelen u wilt gebruiken en in welke aantallen. Maar hoe houdt u nu een goed overzicht van het verbruik, zodat u snel op de veranderende gebruikersgroep kunt inspelen?

Kledinguitgifte systemen van LCT-Textilligence verzamelen data

Het verzamelen van data is essentieel om een goed inzicht te verkrijgen in het verbruik. Door precies te weten wie welke kleding gebruikt en in welke hoeveelheid, kan een goede prognose opgesteld worden voor de komende periode.

De kledinguitgifte systemen van LCT-Textilligence registreren alle verbruiksgegevens en verzamelen deze in een breed scala aan rapportages zoals het totaal verbruik per artikel, een overzicht van tekorten en beladingsvoorstellen voor de komende periode. Op elk gewenst moment kunt u deze rapportages draaien, waardoor u altijd een rapport heeft op basis van de meest recente gegevens. Op die manier heeft u altijd een optimale voorraad, geen tekorten of onnodige overschotten en kunt u makkelijk kosten besparen.

Meer weten?

Meer informatie over onze oplossingen en systemen vindt u op onze website. Uiteraard kunt u ook contact opnemen (per e-mail via info@LCT-Textilligence.com, of telefonisch via 0344-633414).