Wat heeft kledingbeheer gemeen met gewenste hygiëneregels van dit moment?

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een gesloten kledingbeheer systeem waar kleding vanuit de wasserij direct in een kledinguitgifte systeem gehangen wordt of als gevouwen artikel in een uitgifteautomaat terecht komt, heeft dat alles met de huidige hygiëneregels te maken!

Hygiëne op de werkvloer is essentieel, zowel voor de gezondheid van de werknemers, als ook die van de klanten. De uitbraak van het COVID-19 virus heeft – helaas – de noodzaak van hygiënische maatregelen zeer duidelijk benadrukt. Hygiënisch aanbieden van de diensten, dienstverlening of productie van goederen begint bij de hygiëne van de werknemers. Belangrijk onderdeel hierin in veel branches is bedrijfskleding.

Om uw medewerkers op veilige wijze kleding aan te reiken, zijn de navolgende schakels in het kledingbeheertraject op elkaar afgestemd:

Bedrijfskleding hygiënisch aanbieden

Hygiënisch aanbieden van bedrijfskleding is een continu proces. Wasserijen hebben de wasprocessen dermate aangepast, dat het industrieel gewassen kleding en linnenpakket voldoet aan de laatste RIVM richtlijnen. Dit in samenwerking met de zeepleveranciers die ook hun producten aangepast hebben voor het tegengaan van het (corona)virus.

Ook na de reiniging dienen risicofactoren zoveel mogelijk beperkt te worden. Daarin is vooral de manier van aanbieden van de bedrijfskleding aan de gebruikers van belang. Opslag van bedrijfskleding in een open ruimte of magazijn toegankelijk voor meerdere personen is niet ongewoon. Door strengere regels op het gebied van hygiëne op de werkvloer is er gelukkig steeds meer aandacht voor dit onderwerp. 

De beste manier om goede hygiëne te bereiken is door zo veel mogelijk te voorkomen dat anderen dan de uiteindelijke drager met de kleding in contact komen. Wanneer de kleding bij binnenkomst in uw organisatie zonder besmettingsgevaar ingehangen/gelegd wordt in een kledinguitgifte systeem is de cirkel rond en is elke medewerker ervan verzekerd dat hij/zij op betrouwbare wijze zijn kledingpakket ter beschikking gesteld krijgt.

De gesloten kledinguitgifte systemen van LCT-Textilligence dragen in grote mate bij aan goede hygiëne. Los van de verantwoordelijke voor de bevoorrading (bevoegd personeel) komt enkel de eindgebruiker met de kleding in contact. 

Typen kledinguitgifte systemen

LCT-Textilligence maakt diverse uitgiftesystemen voor het gecontroleerd verstrekken én innemen van bedrijfskleding, zowel voor hangende als voor gevouwen kleding. In alle gevallen wordt de kleding in een afgesloten ruimte of compartiment in het systeem opgeslagen. Een kledinguitgifte automaat (KUA) verstrekt op elk gewenst moment van de dag kleding aan uw werknemers. Op het moment dat de werknemer de kleding bestelt, wordt deze zonder tussenkomst van anderen verstrekt. Dat betekent in feite dat tussen de wasserij en het daadwerkelijk dragen van de kleding geen overbodig contact met de kleding optreedt.

Deze systemen hebben naast alle hygiënische voordelen ook een ruimte besparende functie. Met name onze kastmodellen voor gevouwen kleding kunnen op slechts enkele vierkante meters een behoorlijke opslagcapaciteit herbergen. Daarbij zijn deze in veel gevallen ook plug-and-play te installeren.

Als u gebruik maakt van een kledinguitgiftesysteem worden tevens rapportages ter beschikking gesteld om te bekijken welke kledingstukken langdurig uit roulatie zijn of in bezit van eenzelfde medewerker. Zo kunt u bekijken of alle kleding ook tijdig wordt ingeleverd voor bewassing.

Meer weten? Wij komen graag in contact!

Voor onze kledinguitgiftesystemen bekijk onze website; www.LCT-Textilligence.com. Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op.