Wat te doen als wasserij wanneer de klant inzicht in kledingroulatie vraagt?

Uw klant maakt gebruik van een gestructureerde of zelfs geregistreerde verstrekking en verzameling van bedrijfskleding, maar zou graag het gehele proces van kleding uitgifte inzichtelijk krijgen. Hij/zij wil weten wat totaal in omloop is van zijn kledingpakket, wat is binnen zijn bedrijf of instelling aanwezig is, wat bij de wasserij is en eventueel wat onderweg is van en naar de wasserij.

Kledingbeheer is op diverse wijze en momenten in het proces te inzichtelijk te maken en daarmee te beheersen. Afhankelijk van de wensen van u of uw klant is het proces zodanig in te richten dat als het ware “intelligente” werkkleding ontstaat!

Wat is hiervoor nodig? 

  1. Kleding wordt voorzien van een RFID-chip voor registratie (scanmomenten in het proces).
  2. De wasserij maakt gebruik van een wasserij software pakket (bv. ABSSolute).
  3. Op gewenste scanmomenten zijn antennes en readers of een handheld scanner aanwezig voor
    het uitlezen van de chips.

Welke mogelijkheden zijn er?

Op welke punten in het proces scanmomenten worden ingericht en hoe uitgebreid de rapportage mogelijkheden zijn, is afhankelijk van de wensen van de klant, maar ook van het type chip dat (al) gebruikt wordt binnen de wasserij en/of bij de klanten. UHF chips hebben uitgebreidere mogelijkheden, maar vereisen wellicht ook  investeringen in leesapparatuur. Verschillende varianten zijn in elk geval mogelijk om het proces in meer of mindere mate inzichtelijk te maken. Een KUA biedt een zeer uitgebreid pakket aan mogelijkheden en rapportages, maar is niet voor elke klant haalbaar. Een vereenvoudigde manier van registratie waar minder hardware bij komt kijken is dan Chiptex Kledingregistratie Software.

Software oplossing – Basis 

De LCT-Textilligence Chiptex software wordt gebruikt voor het bijhouden van de roulerende kleding. Deze database wordt gevoed vanuit de wasserij database (vuil-binnen registratie). De drager gegevens worden omwille van de privacy wetgeving niet gebruikt. Uw instelling krijgt inzicht in de leeftijd van het kledingpakket, de roulatiesnelheden en het aantal bewassingen/inleveringen per item. In onderstaand model is het proces weergegeven, met de groene ster is het vuil-in registratie moment bij de wasserij gemarkeerd. Hiermee wordt zichtbaar welk deel van de gehele kledingpool is ingeleverd.

Rapportage mogelijkheden: 

  • Aantal bekende kledingstukken en het aantal roulerende kledingstukken.
  • Verbruik per week per locatie is mogelijk.
  • Kleding kan middels de RFID chip door de Wasserij in ABSSolute op magazijn worden gescand of door de linnenkamer medewerker in de Chiptex Software omgeving. Hiermee is zichtbaar wat er in roulatie is en wat er op voorraad ligt.
    Een Handscanner of tafellezer is hier optioneel voor te gebruiken.

Optioneel aan dit proces is het ook mogelijk innamestations in te zetten voor het registreren van 100% van de ingeleverde kleding. In deze stations wordt gebruikte kleding gecontroleerd en veilig opgeslagen. 

Optie 2: uitgebreid 

Gebaseerd op UHF RFID techniek

Zodra kleding voorzien is van een UHF chip maakt dat een aantal geautomatiseerde processen eenvoudiger doordat de kleding op grotere afstand en in bulk te registreren is. Wanneer de vuil- en schoon registratie in de wasserij middels UHF RFID geregistreerd wordt zal het percentage gelezen chips bij binnenkomst toenemen en de informatie betrouwbaarder zijn. 

De aanvullende mogelijkheden voor rapportages en kledingbeheer zijn:

De schoon-uit de wasserij registratie is te importeren.
Dit resulteert in rapportages met de beide bewegingen. 
Wanneer komt er welke kleding binnen en wanneer gaat deze kleding retour wasserij?
Actief voorraadbeheer is hierbij nog niet mogelijk.

Het actieve voorraadbeheer ontstaat zodra binnen uw instelling een handscanner met terminal gebruikt gaat worden. Middels een handscanner kan er dagelijks op locatie(s) voorraad worden opgenomen. De handscanner straalt op de voorraad en slaat de chipnummers van de actuele voorraad op. 

Deze worden vervolgens middels een terminal doorgestuurd naar de database. 
De handscanner kan ook worden gebruikt om vuile kleding per container te registeren of kleding per doos op magazijnstatus te zetten.

De actuele voorraad kan dan worden afgezet tegen een norm voorraad. Tekorten worden dan weergegeven als nul waarden versus de norm.

Naarmate de groene sterretjes in de grafische weergave hierboven dichter bij de gebruiker komen is de oplossing uitgebreider en beter beheersbaar en te sturen. De kosten (maar ook de besparingen) nemen dan navenant toe.

Op deze wijze kunnen meer en meer varianten bedacht worden die gewenst kunnen zijn. De ontwikkelingen blijven doorgaan  inmiddels wordt  gewerkt aan varianten van kleding-management software dat beschikbaar is in een cloud omgeving. Op basis daarvan zal  kledingbeheer ten dele via de webbrowser kunnen verlopen.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over deze of andere oplossingen, kijkt u dan verder op onze website of vult u het contactformulier in voor meer informatie. Onze accountmanager neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.