Tekorten in bedrijfskleding ontdekken/voorkomen

Voldoende beschikbaarheid van bedrijfskleding voor alle medewerkers is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Van elk artikel en van elke maat moet voldoende voorraad zijn, om te voorkomen dat medewerkers misgrijpen. Bij gepersonaliseerde kleding is dit misschien zelfs nog belangrijker. Als er geen juiste kleding beschikbaar is, betekent dit vaak dat de betreffende medewerker niet (tijdig) zijn functie kan vervullen.

Misgrijpen op bedrijfskleding 

De kledinginsteek (aantallen per artikel en maat) wordt gebaseerd op de aantallen medewerkers die deze kledingstukken moeten dragen. Dit is vaak een momentopname. Naar verloop van tijd zijn er door uitdiensttreding en nieuwe medewerkers wellicht ineens meer mensen met maat M en minder met maat L, waardoor de verhouding tussen de insteek en het aantal mensen dat deze maat draagt scheef komt te liggen. Het kan dan (steeds vaker) voorkomen dat er wordt misgegrepen op een bepaald artikel of bepaalde maat. 

Voldoende voorraad, maar niet te veel

Het voorkomen van tekorten kan door heel veel bedrijfskleding in te zetten. Dit is echter een kostbare en inefficiënte aangelegenheid, überhaupt qua aanschaf maar ook doordat veel bedrijfsruimte benodigd is deze voorraad te houden. Te veel kleding is daarnaast ook niet wenselijk, aangezien een deel van het assortiment (ondersten op de stapel) dan vaak niet rouleert. Daardoor ontstaan binnen het kledingpakket grote verschillen in de staat van de kleding. Liever wordt daarom gezocht naar de juiste verhoudingen, niet te veel, maar ook zeker niet te weinig van elk artikel in omloop brengen.

Transparantie / inzicht in tekorten in bedrijfskleding

Voor een uitgebalanceerd kledingpakket en efficiënte inzet is een goed inzicht nodig in de populatie en de roulatie(snelheid) van alle verschillende artikelen en maten. In geval van een kast-vak systeem of een vrij toegankelijke voorraadruimte ben je dan als beheerder of facilitair manager aangewezen op de eigen observatie. Met het blote oog en op basis van (jarenlange) ervaring is de enige manier om geregeld in de ruimte te kijken hoe de voorraden doorlopen. Zijn steeds dezelfde artikelen op, worden van dat artikel extra exemplaren bijbesteld. Met het risico dat deze extra exemplaren vervolgens op de plank blijven liggen.

Kledinginsteek bepalen o.b.v. data

Om niet aangewezen te zijn op visuele inschattingen (hoeveel ligt er op de plank) en momentopnames, is het gebruik van data een interessant alternatief. Een softwarepakket voor kledingregistratie (eventueel aangevuld met een heuse kledinguitgifte automaat oftewel KUA) registreert op één of meerdere momenten in het kledingproces de roulatie van de bedrijfskleding. Op basis van de data die wordt gegenereerd, geeft het systeem vervolgens een overzicht van deze bewegingen. Belangrijker nog, deze slimme oplossingen kunnen vervolgens ook een voorstel doen voor de ideale verdeling, op basis van de data die over een langere periode is verzameld. Structurele tekorten worden daardoor in een vroeg stadium ontdekt en bijsturing is daarmee op tijd mogelijk.

Voor kledinguitgifte oplossingen is LCT uw partner. LCT produceert voor elke markt of situatie een geschikt uitgifte- en inname systeem. Foodsector, horeca, zorg of industrie:  voor elke markt hebben wij meerdere mogelijkheden om het proces efficiënt in kosten, proces en benodigde ruimte aan te bieden.

Software en hardware oplossingen om tekorten in bedrijfskleding te ontdekken/voorkomen

LCT-Textilligence biedt verschillende oplossingen voor kledingbeheer, zowel software oplossingen als kledinguitgifte systemen, of een combinatie van beide. Door maatwerk is voor elke organisatie een passende oplossing, ongeacht bedrijfsgrootte, sector en kledingtype. Onze oplossingen bieden u verschillende voordelen:

  • Hygiëne
  • Transparantie: inzicht in kledinggebruik*
  • Kostenbesparing 
  • 24/7 beschikbaarheid
  • Ruimte besparing
  • RFID

* in dit artikel behandeld

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op. Onze website geeft u ook al informatie aangaande de mogelijkheden.