Bespaar geld met een uitgiftesysteem voor bedrijfskleding

Gebruikers ervaren bedrijfskleding als een noodzakelijk iets. De gebruiker accepteert de noodzaak van de corporate identity of het verhogen van veiligheid door het gebruik van bedrijfskleding. Een persoonlijke locker met persoonlijke kleding lijkt dan al snel de juiste oplossing. De gebruiker komt op het werk, haalt zijn kleding uit het kastje en kleedt zich om. Na het werk wil hij zo spoedig mogelijk naar huis en de volgende dag herhaalt dit proces zich. 

Een dergelijke oplossing is in gebruik bij vele organisaties. De oplossing lijkt pragmatisch en eenvoudig maar kent vele nadelen:

  • Medewerkers die hun kleding niet of te laat inleveren gaan misgrijpen en kleding van elkaar lenen of een beroep doen op een set poolkleding
  • Gebruikers die niet werken hebben weer een overvol kastje 
  • Inefficiënte voorraden van schone en vuile kleding op vele plaatsen
  • Sleutelbeheer van kastjes kan ook een dagtaak worden
  • Diefstal en verlies van kleding zijn volkomen ondoorzichtig

Hoe los je die nadelen in dit proces nu op? In het kort adviseren wij het gebruik van poolkleding en een uitgiftesysteem. Hoe dit in zijn werk gaat leggen wij u hieronder uit:

  1. Allereerst adviseren wij zoveel mogelijk gebruikers te wijzigen van gepersonaliseerde kleding naar poolkleding. Alleen die gebruikers die omwille van hun fysieke situatie (denk aan extreem lang of extreem kort) of hun functie (bijvoorbeeld BHV-ers) blijven gepersonaliseerde kleding gebruiken. Het overgrote deel van de totale groep gebruikers (in de meeste situaties 95%) past in normale kledingprofielen. 
  2. Kleding dient vervolgens te zijn voorzien van een UHF RFID chiplabel van bijvoorbeeld Fujitsu. Hiermee is alle kleding in de gebruikscyclus individueel registreerbaar. De leeftijd van de kleding, de bewassing, de locatie waar het zich bevindt zijn hiermee georganiseerd. enzovoorts. Deze chip kan in nieuwe kleding vaak al vanaf de confectionair worden ingezet. Zo niet dan kan uw textielreiniger dit voor een kleine vergoeding organiseren.
  3. Kies nu een uitgiftesysteem wat bij uw organisatie past. Afhankelijk van de doelgroep en het budget zijn er vele mogelijkheden. Kijkt u op onze website voor alle varianten. Primair is de eerste keuze gevouwen kledinguitgifte of hangende kleding. De tweede keuze is een 100% discipline of mag er enige vrijheid zijn. De Chiptex-Liner is een systeem met hangende kledinguitgifte en een 100% discipline. Gebruikers kunnen niet méér kleding uit het systeem krijgen dan het systeem aangeeft. Een Chiptex-U-Cab daarentegen registreert elk kledingstuk wat wordt uitgenomen en door wie, maar een gebruiker kan wel drie stuks pakken in plaats van één. Bij dit systeem krijgt de discipline enige vrijheid. Let op… het is wel geregistreerd! Voor meer informatie over uitgifte systemen verwijzen wij naar onze website of laat u voorlichten door onze accountmanagers.
  4. De implementatie en ingebruikname van zo’n uitgiftesysteem doet in de eerste weken wat stof opwaaien in de gebruikersgroep. De implementatie vergt dus enige aandacht. Daarna zult u merken dat het beheersen van het proces eenvoudig is geworden. Een uitzendkracht of nieuwe medewerker loopt direct vanaf dag 1 in de juiste kleding. Slapende voorraden zijn eenvoudig inzichtelijk en analyseerbaar.

Er zijn nog wel een paar aandachtspunten in dit proces waarop u wordt gewezen tijdens een gesprek met onze accountmanager, maar in de businesscase die wij samen met u willen opstellen rekent een uitgiftesysteem met poolkleding zich in veel gevallen al binnen twee tot drie jaar terug. Daarbij lost het systeem ook een aantal kwalitatieve problemen in logistiek en dienstverlening op. 

Wij gaan graag de uitdaging met u aan om te bekijken waar kosten bespaard kunnen worden, logistiek vereenvoudigd kan worden én de dienstverlening vergroot. 

LCT heeft klanten in diverse marktsegmenten. Soms worden systemen aangeschaft om zuiver kwalitatieve redenen zoals het vergroten van de veiligheid of de controle op representativiteit. In andere gevallen gaat het om budgetneutraal ontzorgen. Bij de grotere organisaties valt altijd geld te besparen.Indien u meer informatie wenst over hoe dit aangepakt moet worden laat dan een berichtje achter zodat wij contact met u kunnen opnemen voor een afspraak.